Maak een invitelink

Ga in een guild waar de DiscordServers bot in zit. En type dan:
.invite #channel
#channel staat voor een mention van een channel

Krijg je een error genaamd "De bot heeft geen permissions!"
Dan moet je de bot permissions geven.
1. Klik op de pijl naar beneden


2. Ga naar "Serversettings" of "Sever Instellingen" in dit geval de 1e optie


3. Ga dan naar "Roles" of "Rollen".


Klik dan op de role "DiscordServers" en geef hem de permissie:


Probeer het dan opnieuw.

Klaar! De rest doet de bot alles voor je nu kunnen mensen je guild joinen!