Algemene voorwaarden

DiscordServers Algemene voorwaarden
Laatst geupdate: 17 Augustus 2020

Introductie
Deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”), waaronder en hierbij horend het privacybeleid op http://discordservers.nl/privacy (het “Privacybeleid”), zijn een wettelijke overeenkomst tussen de medewerkers (“Medewerkers”) van DiscordServers.nl (de “Website”), en u (“gebruiker”). Door het aanbieden van uw server (“Guild”) op de Site, gaat u er mee akkoord dat u 13 jaar of ouder zult zijn. Indien u de leeftijd heeft tussen 13 en de 18, gaat u er mee akkoord dat u toestemming heeft gekregen door een ouder of voogd die heeft beoordeeld akkoord gegaan met deze voorwaarden.

De Medewerkers behouden zich het recht om op elk gewenst moment de Voorwaarden aan te passen, waarmee u automatisch mee akkoord gaat. Een eventuele wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen op de Site. Heeft u bezwaar tegen een of meerdere voorwaarden, neem dan contact op met 1 van onze Medewerkers.

Het gebruik van de Site
De Site biedt een overzicht van openbare Discord servers. U stemt ermee in om (en niet te proberen) de Site voor een ander doel te gebruiken dan uitdrukkelijk is toegestaan door deze te kopiëren, aanpassen, wijzigen of anderszins exploiteren van (een gedeelte) van de Site. Er worden geen licenties of rechten verleend aan derde partijen met uitzondering de in de Voorwaarden gemelde partijen.

De Medewerkers behouden zich het recht voor om een Gebruiker toegang tot de Site zonder mededeling, voor welke reden te weigeren. Waaronder, maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Vergoeding en kosten
Wij zullen geen kosten in rekening brengen voor de basisfunctionaliteiten van de Site. Echter zijn er wel betaalmogelijkheden voor het promoten van de Guild.

Voor eventuele betalingen geldt geen bedenktijd/retour omdat de service gelijk wordt geactiveerd.

Gedragsregels en gebruik
Als voorwaarde van het gebruik van de site, en zonder het verplichten van andere beperkingen, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de beperkingen en regels voor het gebruik uiteengezet in deze Voorwaarden, alsmede eventuele bijkomende beperkingen die in te stellen zijn met de Site.

Aanvullende beperkingen, gaat u ermee akkoord om de volgende dingen niet te doen:
  • Het publiceren van een Guild die ofwel genoemd, of heeft gebruikers die handelen in onfatsoenlijk, vulgair, pornografische, illegale, onsmakelijk, seksueel of anderszins verwerpelijk is.
  • Het publiceren van een server die de doelstelling heeft om schande te maken met smaad, stalken, bedreigen, lastigvallen, intimideren of misbruik.
  • Het publiceren van een Guild die onfrisse praktijken uitvoert. Dit omvat, maar is niet beperkt tot DM Reclame, DM Spammen en Invite rewards.
  • Het publiceren van een Guild die is gericht op de contractuele, persoonlijke, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op welke manier dan ook waarop copyrights, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of ander recht van een partij (inclusief het recht op privacy of publiciteit) in breuk is gesteld.
  • Het schenden van toepasselijke wet- en regelgeving, of bevorderen van illegale activiteiten, onder andere door, maar niet beperkt tot, hacking, kraken of de verspreiding van illegale software, cheats of hacks voor de Site.

Extra regels met betrekking tot veiligheid
  • Omdat wij de veiligheid van onze gebruikers uiterst serieus nemen, hebben wij aanvullende voorwaarden met betrekking tot hosting partijen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het aanbieden van webhosting, VPS, domeinnamen, Minecraft servers. Het aanbieden van hosting gerelateerde artikelen is een KVK nummer nodig, of een ander ondernemersnummer van het desbetreffende land.
  • Het is niet toegestaan om shortenlinks te plaatsen in de omschrijving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot bit.ly, goo.gl.
  • Het is niet toegestaan om links in je beschrijving te plaatsen die leiden naar illegale content, gevaarlijke content of andere soortgelijke content.

Deze regels van het gebruik van de Site zijn niet bedoeld specifiek te zijn. De Medewerkers behouden het recht om te bepalen wat zij beschouwen als een schending van de Voorwaarden of oneigenlijk gebruik van de Site en om actie te ondernemen, waaronder beëindigen van uw account en uitsluiting van verdere deelname van de Site.

Beperking van de aansprakelijkheid
In geen geval zal de Site aansprakelijk zijn voor u of een derde voor enige incidentele, speciale schade of andere indirecte schade inclusief winstderving of verloren gegevens, als gevolg van uw gebruik van de site, of op basis van garantie, contract, of enige andere juridische theorie en of de eigenaar is van de mogelijkheid van deze schade.

De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet in de toepasselijke jurisdictie. U erkent uitdrukkelijk dat de Medewerkers en de Site niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van Gebruiker. Het gevolg van eventuele lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een derde partij en dat het risico van letsel of schade als gevolg van het voorgaande, ligt volledig bij Gebruiker.